Lancering van het CyberWISER framework: Monitor uw cyber risico’s in real time

Het internet en digitale informatiediensten spelen steeds een belangrijkere rol in onze business portfolio’s, de impact ervan op ons dagelijks leven groeit zienderogen. Helaas groeien samen met de digitale informatiediensten en de evolutie van de cyberspace, ook de risico’s waar uw organisatie zich aan blootstelt.

Alle ondernemingen delen in deze risico’s of het nu gaat om een Fortune 500 company, een familiezaak, een elektriciteitsleverancier of een techno startup.  Nochtans erkennen 80% van de bedrijven wereldwijd dat zij onvoldoende voorbereid zijn tegen cyberaanvallen.  Zonder afdoend risicomanagement zetten zij enorm veel op het spel.   Dat gaat van direct verlies van inkomen door het onderbreken van de dienstverlening, naar het verlies van klanten, naar imagoverlies door het blootstellen van gevoelige klanten gegevens tot verlies van geloofwaardigheid naar toekomstige klanten toe.

Cyber risicomanagement: een praktische aanpak

Om een degelijk management van cyber risico's mogelijk te maken voor alle organisaties, groot of klein, en voor alle digitale diensten, stelt het WISER project een gebruiksvriendelijke omgeving voor.  Dit omvat de lancering van CyberWISER Essential en cyberWISER Plus, 2 geavanceerde en innovatieve softwarediensten met een uniek kenmerk: real time monitoring en assessment van cyber risico’s.

Wie heeft er baat bij deze softwarediensten?

Dit kunnen organisaties zijn van verschillende grootte en type.   Zowel de KMO met online verkoop tot grote organisaties die kritische informatie infrastructuur uitbaten kunnen nu profiteren van de voordelen van real time monitoring en assessment van cyber risico’s en de baanberekende nieuwe aanpak van het risicomanagement proces.

Met  CyberWISER Essential en CyberWISER Plus, kunnen de gebruikers hun cyber risico’s beter in kaart brengen en beheersen via overzichtelijke informatie over beveiligingsrisico’s, kwetsbaarheden en incidenten.  Deze services verzorgen kwalitatieve en kwantitatieve informatie, die de gebruiker toelaat om de impact van deze risico’s op de bedrijfsprocessen in kaart te brengen en die het nemen van geïnformeerde beslissingen tussen de bedrijfsleiding en de IT-verantwoordelijken bevordert.

Bovendien omvat CyberWISER Plus een consultancy service die een aanpak op maat van uw digitale beveiligingsnoden mogelijk maakt. Het CyberWISER team van security experten staan daarvoor ter beschikking, een onschatbare hulp in het verhogen van de “awareness” bij de besluitnemers en het samen ontwikkelen van een aangepaste bedrijfsstrategie rond cyber risicomanagement en het rapporteren van cyber incidenten naar de bevoegde nationale instanties.

Getuigenis van pioniers:

The level of sophistication of cyberattacks is increasing with at least three different ways of using the cyber weapon: cyber sabotage, cyber data theft, and cyber transfer of funds. WISER’s real-time risk assessment can quickly identify risk factors. This drastically reduces events that are high impact to business in the financial sector. CyberWISER Essential and Plus are helping us moving towards preventative measures to deal with cyber-crime”,  Romina Colciago, AON AGRC Italy Director,

"Working with WISER helped us a lot to increase the security awareness in our company. The monitoring framework makes you realise that there are indeed viscous wolves out there attempting to hack your network every day. You can trace these attempts through the system log files and take appropriate countermeasures. The system works as an early warning. For example, we have been able to track cyber risks every step of the way. Jan Bastiaensens, ENERVALIS.

The cyber risk management functionalities of CyberWISER Essential and Plus provide an additional layer of security management and decision making capabilities currently not available. This will provide value to our business in the evolving energy products and services sector”, Roberto Mannella, Chief Information Security Officer at REXEL.

Nota voor de uitgever:

WISER is een Europees innovatieproject dat loopt in het kader van Horizon 2020.  WISER plaatst cyber risicomanagement centraal, in het hart van de beste business praktijken, tot het grote voordeel van diverse ondernemingen, van de kleine KMO die onlinediensten aanbiedt, tot de nationale beheerders van kritische informatiediensten.

Het WISER consortium is samengesteld uit zeven partners van verschillende landen. : Atos Spain SA, Trust-IT Services Ltd (UK), SINTEF (Norway), XLAB (Slovenia), AON SpA Insurance and Reinsurance Brokers (Italy), REXEL Developpement SAS (France), and Enervalis (Belgie).

www.cyberwiser.eu | @cyberwiser | https://it.linkedin.com/in/cyber-wiser-04b382113  

WISER Media Contacts

Stephanie Parker, s.parker@trust-itservices.com

Niccolò Zazzeri, n.zazzeri@trust-itservices.com