Novi storitvi CyberWISER za obvladovanje kibernetskih tveganj

Internet in digitalne storitve imajo vedno večjo vlogo pri poslovnih dejavnostih in vedno večji vpliv na vsakodnevno življenje. Z večjo vključenostjo v kibernetski prostor pa narašča tudi stopnja izpostavljenosti podjetij kibernetskemu tveganju.

Kibernetskemu tveganju so izpostavljena vsa podjetja, ki ponujajo digitalne storitve ali so kakorkoli drugače vključena v kibernetski prostor – ne glede na to ali gre za manjše družinsko podjetje, podjetje s seznama Fortune 500 ali zagonsko podjetje. 80% podjetij po svetu priznava, da nimajo vzpostavljenih zadostnih obrambnih kibernetskih sposobnosti. Brez ustreznega poslovnega modela za upravljanje, obstaja tveganje za prekinitev delovanja storitev, odtekanja občutljivih podatkov, posredno gospodarske škode in izgube dobrega imena znamke.

Obvladovanje tveganj kot središče dobre poslovne prakse

Storitve CyberWISER, razvite v okviru evropskega projekta WISER, obvladovanje tveganj postavljajo v središče dobrih poslovnih praks. Storitvi CyberWISER Light sta se pridružili še CyberWISER Essential in CyberWISER Plus, namenjeni spremljanju kibernetskih tveganj – ranljivosti in incidentov v realnem času. Namenjeni sta upravljavcem kritične infrastrukture v majhnih in srednje velikih podjetjih.

Inovativni storitvi CyberWISER Essential in CyberWISER Plus sta namenjeni spremljanju kibernetskih tveganj v realnem času – ranljivosti in incidentov preko varnostnih alarmov, in v pomoč ključnim poslovnim odločitvam. Vključujeta monitoring preko senzorjev na omrežni in/ali aplikativni ravni. CyberWISER Plus vključuje tudi podporne storitve svetovanja glede na specifične poslovne potrebe. Storitvi CyberWISER Essential in CyberWISER Plus je možno preizkusiti, ekipa CyberWISER in ekipa strokovnjakov za varnost informacijskih sistemov podjetja XLAB sta vam na voljo. Primerjavo storitev CyberWISER si oglejte na uradni spletni strani WISER: https://cyberwiser.eu/wiser-services-comparison

Izkušnje prvih uporabnikov storitev

“Kompleksnost kibernetskih napadov se stopnjuje na treh ravneh, kibernetske sabotaže, kraje podatkov in prenosa denarnih sredstev. Storitvi CyberWISER Essential in Plus omogočata hitro prepoznavanje dejavnikov tveganja v realnem času, kar močno zmanjša možnost za dogodke, ki lahko v veliki meri vplivajo na poslovanje v finančnem sektorju.”

Romina Colciago, AON

“Sodelovanje z iniciativo WISER je dvignilo stopnjo ozaveščenosti v našem podjetju. Storitvi za monitoring dogodkov v omrežju omogočata sledenje poskusov vdora prek sistema za beleženja zgodovine in sta v pomoč pri sprejemanju ustreznih protiukrepov. Sistem omogoča tudi prejemanje zgodnjih opozoril. V testnem obdobju smo prosili zunanje podjetje, da poskusi vdreti v naš sistem – sledili smo vsem njihovim korakom.”

Jan Bastiaensens, ENERVALIS

“Storitvi za obvladovanje kibernetskih tveganj, CyberWISER Essential in Plus zagotavljata dodaten nivo varnosti in sta v pomoč ključnim poslovnim odločitvam. Predstavljata inovacijo na trgu in dodano vrednost za poslovanje v energetskem sektorju.

Roberto Mannella (CISO), REXEL

 

O projektu WISER:

Storitve CyberWISER razvijajo v okviru projekta WISER, ki ga podpira Evropska Unija v sklopu programa Obzorje 2020. Konzorcij sestavlja sedem partnerjev iz sedmih držav: Atos Spain SA (Španija), Trust-IT Services Ltd (Združeno kraljestvo), SINTEF (Norveška), XLAB (Slovenija), AON SpA Insurance and Reinsurance Brokers (Italija), REXEL Developpement SAS (Francija), in Enervalis (Belgija).

www.cyberwiser.eu | @cyberwiser | https://it.linkedin.com/in/cyber-wiser-04b382113  

Kontakt:

Stephanie Parker, s.parker@trust-itservices.com

Niccolò Zazzeri, n.zazzeri@trust-itservices.com

Aleš Černivec, ales.cernivec@xlab.si